Arrangementer

Krigens folkerett i Forsvaret – status 2019

Norges Røde Kors i samarbeid med Forsvarsdepartementet og Forsvarets høgskole arrangerer fordypningsseminar i krigens folkerett.

Seminaret er gratis og åpent for alle. Meld deg på ved å sende en e-post til jan.emil.gran@redcross.no

Tema for årets seminar er «Operasjonalisering av krigens folkerett i Forsvaret: Status og utfordringer». Hvordan er krigføringsreglene integrert i dagens operasjoner? Hvilke utfordringer følger med økt bruk av sivile?

Etterlevelse av krigens folkerett i militære operasjoner beror på mer enn politiske føringer. Kunnskap om og forståelse for reglene er grunnleggende for å kunne følge dem i krevende situasjoner. Viktig er også kunnskap om hva som påvirker soldaters adferd på slagmarken, og hvilke tiltak som sikrer etterlevelse av krigens folkerett.

Seminaret er todelt. Før lunsj foregår på engelsk, og fokuserer på hvordan krigens folkerett er integrert i Forsvaret. Her kommer blant annet Forsvarsstaben og Forsvarsdepartementet for å presentere resultatene fra Soldatundersøkelsen om krigens folkerett 2018. Etter lunsj foregår på norsk, og tar for seg utfordringer som følger av Forsvarets bruk av sivile logistikkleverandører.

Seminaret er gratis og åpent for alle, og det vil bli servert lett lunsj.

Tid: Torsdag 11. april 2019 kl. 09:00–15:00    Sted: Norges Røde Kors Hausmannsgate 7, Oslo

Påmelding: jan.emil.gran@redcross.no

Se facebookside for seminaret her