Etisk råd for forsvarssektoren

 

 

Mandat

Nyttig nettside for deg som er leder eller ansatt i Forsvarssektoren.

Ved hjelp av menyvalget til høyre kan du navigere deg frem til nyttige sider som er ment å styrke etikken i  Forsvarssektoren, Du kan blant annet finne refleksjonstemaer, nyttige lenker når det gjelder militæretikk, militær jus, samt du kan få innsikt i hva rådet er, gjør og har gjort.

Fra nasjonal helseøvelse på Tynset under Trident Juncture 2018. Både helsevesenet, forsvaret, politi, brannvesen og kommune deltok.

Foto: Tore Ellingsen, Forsvaret

 

 

 

 

Etisk råd for forsvarssektoren diskuterer Totalforsvaret

Etisk råd for forsvarssektoren (EFR) ser på etiske og juridiske sider ved Totalforsvaret. I første nummer av Norsk Militært Tidsskrift (NMT) 2017 har Etisk råd for forsvarssektoren en artikkel der rådet diskuterer totalforsvaret som er tuftet på sivil støtte til det militære, mens krigens folkerett krever og forutsetter et klart skille mellom sivilsamfunnet og det militære forsvar. I 2018 gjennomførte Forsvaret den store øvelsen Trident Juncture 2018. EFR har besøkt øvelsen både på Røros og i Bodø.  Les rådets årsplan her og artikkelen i NMT nr 1 2017 her.

Etisk råd for forsvarssektoren skal bidra til etisk refleksjon i sektoren gjennom rådgivning. Innenfor utvalgte områder diskuterer rådet etiske utfordringer og kan anbefale tiltak.