Etisk råd for forsvarssektoren

 

 

Mandat

Nyttig nettside for deg som er leder eller ansatt i forsvarssektoren.

Ved hjelp av menyvalget til høyre kan du navigere deg frem til nyttige sider som er ment å styrke etikken i  forsvarssektoren, Du kan blant annet finne refleksjonstemaer, nyttige lenker når det gjelder militæretikk, militær jus, samt du kan få innsikt i hva rådet er, gjør og har gjort.

Forsvaret har utviklet en kortstokk med etiske dilemmaer som soldatene kan bryne seg på.

Foto: Torgeir Haugaard, Forsvaret

Urovekkende rapport om mobbing og trakassering i Forsvaret

Etisk råd for forsvarssektoren ønsker å bidra i arbeidet med å få slutt på mobbing og seksuell trakassering som avdekkes i forsvarssektoren

Forsvaret har gjennomført en omfattende undersøkelse om mobbing og seksuell trakassering (MOST) blant ansatte og vernepliktige. 8805 personer svarte på undersøkelsen.  Selv om det er positivt at Forsvaret viser åpenhet ved å gjennomføre en slik undersøkelse har  resultatene vist seg svært urovekkende. Forsvaret selv vil følge opp med tiltak. Etisk råd planlegger å følge opp resultater og tiltak i forbindelse med MOST- undersøkelsen i Forsvaret.  Les rådets årsplan her

Etisk råd for forsvarssektoren skal bidra til etisk refleksjon i sektoren gjennom rådgivning. Innenfor utvalgte områder diskuterer rådet etiske utfordringer og kan anbefale tiltak.