Etisk råd for
Forsvars­sektoren

Etisk råd for forsvarssektoren (ERF) har som mål å styrke etisk bevissthet og refleksjon i forsvarssektoren.

Etikk i Forsvarssektoren

For forsvarssektoren handler etikk om systematisk refleksjon over hvilke normer og verdier sektoren bør ha og om hvordan disse kan komme til utrykk i praksis i forsvarssektorens virksomhet. Arbeid med etikk hjelper oss å gjenkjenne etiske problemstillinger, og gir dermed mulighet til å ta gode, velbegrunnede beslutninger. På denne nettsiden vil du finne materiale som støtter opp under dette arbeidet.

Foto: Synne Nilsson/Forsvaret

Det skal nytte å si ifra.

Foto: Ole-Sverre Haugli/Forsvaret

Miljøet må beskyttes for å forebygge konflikt

Foto: Ole-Sverre Haugli/Forsvaret

Trenger Forsvaret moralsk opprusting?

Foto: Forsvaret

Hva blir konsekvensene for sivilbefolkningen?

Foto: Torbjørn Kjosvold/Forsvaret

Hvilken rolle skal religion og livssyn skal spille i Forsvaret?

Siste nyheter