Etisk råd for forsvarssektoren

Mandat

Nyttig nettside for deg som er leder eller ansatt i forsvarssektoren.

Ved hjelp av menyvalget til høyre kan du navigere deg frem til nyttige sider som er ment å styrke etikken i  forsvarssektoren, Du kan blant annet finne refleksjonstemaer, nyttige lenker når det gjelder militæretikk, militær jus, samt du kan få innsikt i hva rådet er, gjør og har gjort.

Forsvaret har utviklet en kortstokk med etiske dilemmaer som soldatene kan bryne seg på.

Foto: Torgeir Haugaard, Forsvaret

Urovekkende rapport om mobbing og trakassering i Forsvaret

Etisk råd for forsvarssektoren ønsker å bidra i arbeidet med å få slutt på mobbing og seksuell trakassering som avdekkes i forsvarssektoren

Forsvaret har gjennomført en omfattende undersøkelse om mobbing og seksuell trakassering (MOST) blant ansatte og vernepliktige. 8805 personer svarte på undersøkelsen.  Selv om det er positivt at Forsvaret viser åpenhet ved å gjennomføre en slik undersøkelse har  resultatene vist seg svært urovekkende. Forsvaret selv vil følge opp med tiltak. Etisk råd planlegger å følge opp resultater og tiltak i forbindelse med MOST- undersøkelsen i Forsvaret.  Les rådets årsplan her

Ny bok om årsaker, unskyldninger og beskyldninger i forhold til krigsforbrytelser

Krigsforbrytelser er av de mest alvorlige forbrytelser som begås i krig, men hvorfor skjer de og hva kan vi gjøre for at de ikke skjer? Her har det kommet en ny bok som gir svar på noen av disse spørsmålene. På siden «Militæretikk» finner du flere henvisninger til litteratur om militæretiske spørsmål.

Forsvarssjefens soldatkort

Foto: Gabriell Lund, Forsvarsdepartementet

Urovekkende resultat av undersøkelse om norske soldaters opplæring i krigens folkerett

Undersøkelsen viser blant annet at bare 68 prosent av soldatene har fått opplæring i krigens folkerett mot 95 prosent i 2013

En annen rapport levert FD i 2018 har vurdert integreringen av krigens folkeret i hele Forsvaret. Rapporten er i samsvar med undersøkelsen til Norges røde kors og den har anbefalinger, ment for å styrke opplæringen i krigens folkerett. ERF ønsker å se nærmere på årsaken til de svake resultatene i undersøkelsen og anbefalingene i integreringsrapporten. Dette for å kunne gi råd om eventuelle tiltak som kan føre til at alle soldater får den foreskrevne opplæring i krigens folkerett.

Etisk råd for forsvarssektoren skal bidra til etisk refleksjon i sektoren gjennom rådgivning. Innenfor utvalgte områder diskuterer rådet etiske utfordringer og kan anbefale tiltak.