Nyheter

Neste rådsmøte 28 mai 2020

På dette møtet vil rådet blant annet diskutere veien videre for å etablere retningslinjer for håndtering av barnesoldater i væpnet konflikt. ERF er et råd som skal være til støtte for etatene i forsvarssektoren. I denne samarbeider rådet med Forsvarets...

Neste rådsmøte 24 februar 2020

Dette vil være første rådsmøte i 2020. Rådet vil arbeide etter årsplanen for 2020. Aktuelle saker for dette møtet vil være: - Retningslinjer som skal gjelde for norske soldater dersom de kommer i kontakt med barnesoldater. - Etterarbeid etter møtet med "Herritage in...

Neste rådsmøte 13 juni 2019

Undersøkelser blant personell i Forsvaret som har blitt offentliggjort den senere tiden viser uakseptable resultater. Dette gjelder forekomst av mobbing og seksuell trakassering og manglende kunnskaper innen krigens folkerett. ERF ønsker å kunne bidra i innsatsen for...

Rådsmøte 26 Februar 2019

På rådsmøtet 26 februar, vil ERF se nærmere på problemstillingen som kom frem i den nylig undersøkelsen til Forsvarets om mobbing og seksuell trakassering blant ansatte og vernepliktige i Forsvaret. Undersøkelsen viste et meget nedslående resultat.  Her kan du lese...

Rådsmøte 29 november 2018

ERF avholdt årets siste rådsmøte torsdag 29 november. På møtet ble det gitt en orientering om hva som hadde skjedd siden siste rådsmøte, en gjennomgang av budsjett for 2018, status når det gjelder nye medlemmer til rådet, samt en orientering om den nye e-loven. ERF...

Etisk råds hjemmeside i ny design

Etisk råd for forsvarssektoren har valgt å lage en ny hjemmeside for lettere å kunne skape en interessant nettside for de som er opptatt av Forsvarsetikk. Bildet er hentet fra Forsvarets mediesenter arkiv og viser et bilde fra en nasjonal helseøvelse på Tynset under...