Digitaletiske trusler 2021

Digitaletiske trusler i forsvarssektoren. En trussel mot demokratiet» er en rapport utarbeidet av en tverrfaglig forskningsgruppe ved NTNU på oppdrag fra Forsvarsdepartementet. NTNUs studie har vært å bidra til en ansvarlig utvikling knyttet til bruk av digital teknologi i forsvarsektoren. Digital teknologi gir en rekke muligheter for å sikre og fremme viktige verdier som ytringsfrihet og demokrati, men den samme teknologien kan også brukes til å true disse verdiene. NTNUs studie er en kartlegging og diskusjon av digitale trusler, mulig mottiltak og de etiske dilemmaene som disse reiser.

 

Norges forsvar i en ny verden

En kveld på Litteraturhuset viet Norges viktigste sikkerhetspolitiske utfordringer.

 

Noen stikkord: Ny og uforutsigbar verdensordning, ny våpenteknologi, klimakrise som sikkerhetspolitisk utfordring. Hvordan skal Norge forholde seg til alt dette?

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen kommer, det gjør blant andre også presidenten i Norges Røde Kors, Robert Mood og noen flere av de mest aktuelle samfunndsdebatanter på dette saksfeltet.

Klikk her for å se mer om arrangementet

 

Krigens folkerett i Forsvaret – status 2019

Torsdag 11. april 2019 arrangerte Norges Røde Kors et seminar med tema «Operasjonalisering av krigens folkerett i Forsvaret: Status og utfordringer». Etisk råd for forsvarssektoren (ERF) er ikke tilfreds med at årets soldatundersøkelse viser en tilbakegang når det gjelder soldatenses kunnskapsnivå i krigens folkerett. Kunnskap om reglene i krigens folkerett er det viktigste virkemiddelet for etterlevelse av etiske normer for krigføring. Derfor er det bekymringsfullt når Forsvaret ikke kan vise til at alle soldatene som var med i undersøkelsen har fått denne viktige kunnskapen.

 Klikk her for å se mer om soldatundersøkelsen.

Det ble også presentert en studie som tok for seg hvordan krigens folkerett var integrert i Forsvaret. Denne studien konkuderte med en rekke anbefalinger som ERF mener det er viktig at blir fulgt opp.

Siste del av seminaret tok for seg utfordringene som som følger av Forsvarets bruk av sivile logistikkleverandører. ERF mener at Forsvaret har tatt disse utfordringen på alvor og gjort mye for å imøtekomme dem.