Urovekkende utspill om å ødelegge kulturminner

Urovekkende utspill om å ødelegge kulturminner

I januar 2020 gikk den amerikanske presidenten ut med trusler om at amerikanerne ville angripe iranske kulturminner dersom Iran angriper amerikanske mål. Det amerikanske forsvarsdepartementet var raskt ute med å avkrefte presidentens trusler, og sa at det amerikanske...
«Vi er barn, ikke soldater»

«Vi er barn, ikke soldater»

Hvert år blir barn, helt ned i åtte-niårsalderen, rekruttert som barnesoldater. I følge FN var det i 2019 barnesoldater registrert i 66 ulike konflikter. Barn kan opptre i en rekke roller i væpnede konflikter og kan bli direkte deltakende i fiendtligheter. Da er de...

Etisk råds hjemmeside i ny design

Etisk råd for forsvarssektoren har valgt å lage en ny hjemmeside for lettere å kunne skape en interessant nettside for de som er opptatt av Forsvarsetikk. Bildet er hentet fra Forsvarets mediesenter arkiv og viser et bilde fra en nasjonal helseøvelse på Tynset under...