Neste rådsmøte 28 mai 2020

På dette møtet vil rådet blant annet diskutere veien videre for å etablere retningslinjer for håndtering av barnesoldater i væpnet konflikt. ERF er et råd som skal være til støtte for etatene i forsvarssektoren. I denne samarbeider rådet med Forsvarets...

Neste rådsmøte 24 februar 2020

Dette vil være første rådsmøte i 2020. Rådet vil arbeide etter årsplanen for 2020. Aktuelle saker for dette møtet vil være: – Retningslinjer som skal gjelde for norske soldater dersom de kommer i kontakt med barnesoldater. – Etterarbeid etter møtet med...

Neste rådsmøte 18 september 2019

Barnesoldater, kulturminner og et fremtidig møte med FFI vil utgjøre de aktuelle sakene på dette møtet. Rådet må videre se frem mot 2020 og aktuelle saker i tiden fremover. Her ser rådet på nye saker for rådets neste årsplan. Rådet planleggerneste neste rådsmøte i...

Rådsmøte 13 juni 2019

Undersøkelser blant personell i Forsvaret som har blitt offentliggjort den senere tiden viser uakseptable resultater. Dette gjelder forekomst av mobbing og seksuell trakassering og manglende kunnskaper innen krigens folkerett. ERF ønsker å kunne bidra i innsatsen for...

Neste rådsmøte 13 juni 2019

Undersøkelser blant personell i Forsvaret som har blitt offentliggjort den senere tiden viser uakseptable resultater. Dette gjelder forekomst av mobbing og seksuell trakassering og manglende kunnskaper innen krigens folkerett. ERF ønsker å kunne bidra i innsatsen for...