Etisk råds hjemmeside i ny design

Etisk råd for forsvarssektoren har valgt å lage en ny hjemmeside for lettere å kunne skape en interessant nettside for de som er opptatt av Forsvarsetikk. Bildet er hentet fra Forsvarets mediesenter arkiv og viser et bilde fra en nasjonal helseøvelse på Tynset under...