Dilemmatrening

Dilemmatrening og retningslinjer

 

 

 

Det kongelige kommunal og moderniseringsdepartement (KMD)

Dilemmabank og retningslinjer
Dilemmaer (32) til bruk i opplæring i departementer og underliggende etater. (Se brukerveiledning)

Senter for Integritet i Forsvarssektoren (SIFS)

Dilemmabank

Hensikten med denne dilemmabanken er å ha et grunnlag for dilemmatrening i virksomheter spesielt i forsvarssektoren.

Det er fire aktiviteter i dilemmatrening.

  1. Identifisere et dilemma
  2. Definer dilemmaet
  3. Diskutere dilemmaet
  4. Konkludere hva som er god praksis og hvordan dilemmaet kan løses.

Stadium 1 og 2 gjøres av det enkelte individet. 3 og 4 er noe som gjøres av organisasjonen og det er en leder med relevant fullmakt som trekker den endelige konklusjonen ut fra organisasjonens verdigrunnlag, lover, intern bestemmelser osv.
I noen tilfeller er det fasitsvar for eksempel når noe er lovbestemt. I andre tilfeller kan det være flere rette svar på hvordan dilemmaet kan løses. Ledelsen i organisasjonen må trekke den endelige konklusjonen på hvordan dilemmaet kan løses best mulig.
I dilemmabanken har SIFS formulert dilemmaene slik at man kan gå rett på diskusjonen. I dilemmatrening kan prosessen med å identifisere og formulere et dilemma være meget nyttig fordi det trener opp individet til å se dilemmaer man på daglig basis møter, men som man kanskje ikke uten videre ser og vil vurdere.