Etisk råd søker ny leder

Foto: Jacob Thomas Staib

Vi søker ny leder fra november 2020.

 

Derfor ønsker vi forslag til til hvem som bør være den nye lederen for Etisk råd for forsvarssektoren.

Fra 1. november 2020 skal det oppnevnes ny leder av Etisk råd for forsvarssektoren. Har du forslag til personer som kunne egne seg, eller er du selv interessert i ledervervet? Frist for å nominere kandidater er 3. april 2020. Du kan nominere deg selv eller andre.

 

Om Etisk Råd for forsvarssektoren (ERF)

Etisk råd for forsvarssektoren er et uavhengig råd som har som mandat å styrke etisk bevissthet og refleksjon i forsvarssektoren. Rådet kombinerer uavhengighet, faglig kompetanse og innsikt i sektoren.

Eksempler på etiske spørsmål rådet har diskutert den seneste tiden er vern av kulturminner i krig, problematikk omkring barnesoldater og problemstillinger knyttet til totalforsvaret.

Rådet er en samfunnsaktør samtidig som det primært henvender seg til forsvarssektoren.

Les mer på rådets hjemmeside: www.forsvarsetikk.no

Mer om rådets mandat kan du lese her.

 

Ønskede kvalifikasjoner

Lederen vil ha en rolle som brobygger mellom samfunnet og Forsvaret. Den som utnevnes bør ha kjennskap til Forsvaret, men ikke være ansatt i forsvarssektoren. Lederen bør ha faglig tyngde innenfor etikk og samfunnsforståelse. Gode kommunikasjonsegenskaper og lederegenskaper vil bli vektlagt. Vedkommende må kunne sikkerhetsklareres.

Arbeidet kompenseres med statens satser for ledere av statlige utvalg. Oppnevningen vil gjelde fra 1. november 2020 til 1. november 2023, med mulighet for forlengelse i tre nye år.

 

Frist 3. april 2020

Forsvarsdepartementet må ha mottatt kortfattede innspill og CV innen fristen 3. april 2020. Sendes til Norunn.Kosberg@fd.dep.no

Eventuelle spørsmål kan rettes til rådgiver Norunn Kosberg (Norunn.Kosberg@fd.dep.no), tlf: 23 09 61 21/474 75 780 eller avdelingsdirektør Kristine Offerdal (Kristine.offerdal@fd.dep.no), tlf 23 09 61 74