Forsvarsetisk relevante sider

Linker til relevante hjemmesider

Pacem

Her kan du laste ned tidligere nummere av Pacem. Pacem er et norsk tidskrift for militær etikk som utgis av feltprestkorpset. Innenfor feltprestkorpset finner du feltprester tilhørende den norske kirke, feltimam og felthumanist. Feltprestkorpset er tydelig på at militær etikk ikke er det samme som religion. Samtidig er feltprestkorpset en viktig bidragsyter til kunnskap om militær etikk.

Stockholm center for ethics of war and peace

Dette er et senter som er opprettet av Knut og Alice Wallenberg foundation. Senteret har til hensikt og forske innenfor militær etikk herunder mekanismer for fred i det 21. århundre. Senteret arrangerer blant annet mange interessante seminarer innenfor temaet militær etikk. (les mer på deres hjemmeside)

The international society for military ethics

Er et internasjonalt nettverk for militær etikk. De arrangerer årlige seminarer rundt om i verden. I 2015 var dette seminaret gjennomført i Oslo som et samarbeid med Forsvarets høgskole.

Oslo militære samfunn

Her kan du blant annet høre podcast fra foredrag som har vært i OMS.

Forsvarets høgskole bibliotek

Biblioteket ligger i Forsvarets høgskoleslokaler i bygning 10 på Akershus festning. På deres hjemmeside finner du blant annet linker til tidligere masteroppgaver som er gjennomført på Forsvarets stabsskole.

Forskningsetisk komite

De nasjonale forskningsetiske komiteene skal bidra til at forskning i privat og offentlig sektor skal foregå i henhold til anerkjente etiske normer. Dette gjøres gjennom forebyggende arbeid, rådgivning og granskning av enkeltsaker om mulig uredelig forskning.

PRIO

Peace Research Institute Oslo er en institusjon som forsker på fredelig sameksistens mellom stater, grupper av personer og enkeltpersoner. Et av tiltakene til PRIO er utgivelsen av The Journal of Military Ethics. Dette er et tidsskrift som har kommet i stand etter initiativ fra Henrik Syse. Sammen med Gregory Reichberg har han vært assosiert redaktør av tidsskriftet siden det ble etablert i 2002.