Medlemmer

Etisk råd for forsvarssektoren består av åtte medlemmer, inkludert to varamedlemmer. Samtlige er oppnevnt av Forsvarsdepartementet. Rådet innehar etisk, juridisk og militær kompetanse.

Rådets leder

Kjersti Fjørtoft er professor i filosofi ved Universitetet i Tromsø og leder i Etisk råd for forsvarssektoren fra 1.november 2020. Hun har lang erfaring med etikk og utvalgsarbeid både på universitetet og utenfor.

EPOST: kjersti.fjortoft@uit.no

MOBIL        + 47  481 59 619

Sekretær

Norunn Kosberg er utdannet filosof med menneskerettigheter og etikk som spesialfelt. Hun har lang erfaring med undervisning og organisasjonsarbeid. Hun har skrevet flere bøker om etikk. Hun er ny sekretær for rådet fra november – 2019.

 

epost: norunn.kosberg@fd.dep.no

Mobil: +47 474 75 780

Nestleder

Bjørn-Erik Marthinsen er Flaggkommandør i Sjøforsvaret. Han er for tiden Assisterende HR sjef i Forsvaret. Han har tidligere vært sjef Marinen og forøvrig har han en lang erfaring som operativ offiser i Sjøforsvaret.

EPOST       bj-marth@online.no

MOBIL        + 47  918 76 153

Marianne Stormo er seniorrådgiver og Kystvaktens jurist. Marianne har også lang erfaring som jurist i påtalemyndigheten og ved domstolen.

 

epost:jurist@kystvakten.no

Telefon: + 47 76 11 22 13

May Thorseth er Professor ved NTNU, Institutt for filosofi og religionsvitenskap og leder av Program for anvendt etikk ved NTNU siden 2001. Hun har tidligere vært medlem av Regional og nasjonal komite for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk, Klinisk etikkutvalg ved St. Olavs Hospital samt Bioteknologirådet.

EPOST       may.thorseth@ntnu.no

TELEFON:        + 47 73 58 65 35

Gudmund Waaler er Domprost i Bergen. Han har tidligere arbeidet som feltprest, lærer og forsker på Sjøkrigsskolen og vært Sjefsprest i Sjøforsvaret. Han har deltatt i et forskningssamarbeid med Försvarshögskolan i Karlstad. Basert på intervjuer med soldater med krigserfaring fra Afghanistan har de blant annet forsket på følgende tema; å ta liv, moralsk stress, moralske dilemma i krig og profesjonsidentitet.

 

EPOST: gw374@kirken.no

TELEFON: 990 92 969

 

 

Varamedlem

Mathea Slåtholm Sagdahl er førsteammanuensis ved UiT Norges arktiske universitet, Institutt for filosofi og førstesemesterstudier.

 

epost: mathea.s.sagdahl@uit.no

Mobil: 900 95 511

Varamedlem

Nina Lynmo er stabsersjant og jobber i Forsvarsstaben, personellavdelingen.

EPOST: nlynmo@fd.dep.no

TELEFON:        + 47 73 58 65 35