Medlemmer

ERF består av totalt seks medlemmer, samt to varamedlemmer. Samtlige er oppnevnt av Forsvarsdepartementet. Rådet skal inneha solid etisk, juridisk og militær kompetanse. Leder for ERF er rådets fremste representant utad. Rådet velger selv en nestleder som fungerer som leder i leders fravær. Sekretær for ERF er rådets kontaktpunkt og utfører administrative gjøremål og oppfølging av saker og møter.

Rådets leder

Camilla Serck-Hanssen er professor i filosofi ved Universitet i Oslo og leder i Etisk råd for forsvarssektoren. Hun har lang erfaring med ledelse og etikkarbeid både på universitetet og utenfor. De siste 10 årene har hun vært medlem av Pressens Faglige Utvalg.

EPOST       camilla.serck-hanssen@forsvarsetikk.no MOBIL        + 47  916 34 136

Sekretær

Norunn Kosberg er utdannet filosof med menneskerettigheter og etikk som spesialfelt. Hun har lang erfaring med undervisning og organisasjonsarbeid. Hun har skrevet flere bøker om etikk. Hun er ny sekretær for rådet fra november – 2019.

 

epost: norunn.kosberg@fd.dep.no

Mobil: +47 474 75 780

Nestleder

Bjørn-Erik Marthinsen er Flaggkommandør i Sjøforsvaret. Han er for tiden Assisterende HR sjef i Forsvaret. Han har tidligere vært sjef Marinen og forøvrig har han en lang erfaring som operativ offiser i Sjøforsvaret.

EPOST       bj-marth@online.no

MOBIL        + 47  918 76 153

Medlem – jurist

Marianne Stormo er seniorrådgiver og Kystvaktens jurist. Marianne har også lang erfaring som jurist i påtalemyndigheten og ved domstolen.

 

epost:jurist@kystvakten.no

Telefon: + 47 76 11 22 13

Medlem – filosof

May Thorseth er Professor ved NTNU, Institutt for filosofi og religionsvitenskap og leder av Program for anvendt etikk ved NTNU siden 2001. Hun har tidligere vært medlem av Regional og nasjonal komite for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk, Klinisk etikkutvalg ved St. Olavs Hospital samt Bioteknologirådet.

EPOST       may.thorseth@ntnu.no

TELEFON:        + 47 73 58 65 35

Varamedlem – filosof

Mathias Slåtholm Sagdahl er førsteammanuensis ved UiT Norges arktiske universitet, Institutt for filosofi og førstesemesterstudier.

 

epost: mathias.s.sagdahl@uit.no

Mobil:

Varamedlem – Befal

Nina Lynmo er stabsersjant og jobber i Forsvarsstaben, personellavdelingen.

EPOST: nlynmo@fd.dep.no

TELEFON:        + 47 73 58 65 35

Andre medlemer

Marianne Stormo Jurist 2019
Nina Meum Vara      Befal 2018
May Britt Thorseth Fagetiker 2019
Mathias Slåttholm Sagdahl Vara Fagetiker 2019
Nytt medlem  jurist 2019