Militæretikk

Noen av artiklene her er bak betalingsmur. Disse er merket*. En del bibliotek og institusjoner har abonnement slik at det er mulig å få tilgang likevel. Rådets artikler finner du under fanen Rådets saker.

Krigsetikk

War, Stanford Encyclopedia of Philosophy – En artikkel om krigens etikk.

Krigens Etikk, Henrik Syse og Lene Boman Larsen om krigens etikk, Forskningsmagasinet Apollon

Krigsetikk, Store norske leksikon, Mathias Sagdahl

Krigens etikk del 1, Historiske trender. Endre Bergby, Gregory Reichberg og Henrik Syse*

Krigens etikk del 2, Samtidsdebatt, Endre Bergby, Gregory Reichberg og Henrik Syse*

Krigens etikk, en oversikt, Jeff MacMahan

The Ethics of Killing in War, Jeff MacMahan

Introduksjon til Krigens etikk, Seth Lazar

The Ethics of War: Second Edition 2016, A. J Coates – Manchester University Press*

Artikkelsamling krigens etikk, (Oxford Handbook of Ethics of War), Oxford University Press*

The Moral Power of Soldiers to Undertake the Duty of Obidience, Yitzhak Benbaji

Militær etik og ledelse i praksis, Forsvarsakademiet, Danmark

Norske bøker om militæretikk

Rettferdig krig, Henrik Syse, Aschehoiug forlag

Etikk og Militærmakt, Nils Terje Lunde og Janne Haaland Matlary, Gyldendal forlag

Utdanning i militæretikk

Intro to Kings College Centre for Military Ethics*

Artikler om autonome våpen

Hvorfor må vi slutte å snakke om Killler robots?

Hva slags menneskelig kontroll over autonome våpen krever folkeretten?

Krigsroboter og den menneskelige dimensjon, Masteroppgave Katrine Gramshaug

Podcast, Krigens etikk

Intervju med Seth Lazar

Intervju med Jeff MacMahan

Intervju med Cecilie Fabre

Nærmere om totalforsvaret

Støtte og samarbeid – en beskrivelse av totalforsvaret i dag, Regjeringen.no

Beskyttelse av kulturminner

Forskningsprosjekt; Heritage in War

Barnesoldater

Barnesoldater– En folkerettslig regulering av mindreåriges deltakelse i væpnede konflikter (Masteroppgave)

Kanadisk doktrine «Canadian Armed Forces sets precident with Child Soldier Doctrine»

Adferdsregler (Code of Conduct)

Adferdsregler i internasjonale operasjoner se avsnitt 9

British Army Code of Conduct

Swedish Armed Forces Code of Conduct

​Code of Conduct for peacekeepers ten_rules

 

Annet

Kjønnsmangfold i Forsvaret: Mål eller middel? Lene Bomann Larsen, Nytt norsk tidsskrift. Se her

Foredrag: Moral, etikk og yrkesetikk i det norske innsatsforsvaret