• Barnesoldater, kulturminner og et fremtidig møte med FFI vil utgjøre de aktuelle sakene på dette møtet. Rådet må videre se frem mot 2020 og aktuelle saker i tiden fremover. Her ser rådet på nye saker for rådets neste årsplan.
  • Rådet planleggerneste neste rådsmøte i november som kombineres med det planlagte møtet med FFI.
  • Rådet planlegger også et seminar om kulturminner sammen med britiske eksperter, Forsvarsmuseet og operative med erfaing fra hvordan kulturminner blir ivaretatt i forbindelse med målvalgsprosesser i Forsvaret

Merk at rådet har en kontaktside der man kan komme med spørsmål til rådet eller foreslå saker som rådet skal arbeide videre med når det gjelder etikk i Forsvarssektoren. Forøvrig er denne nettsiden ment å være en ressursbank for etikk i sektoren. Rådet er derfor interessert i tips om saker innenfor rådets ansvarsområde som man ønsker å se på nettsiden.