Dette vil være første rådsmøte i 2020. Rådet vil arbeide etter årsplanen for 2020.
Aktuelle saker for dette møtet vil være:

– Retningslinjer som skal gjelde for norske soldater dersom de kommer i kontakt med barnesoldater.
– Etterarbeid etter møtet med «Herritage in war» prosjektet og arbeid med artikkel.
– Etterarbeid etter møte med FFI om etiske utfordringer knyttet til kunstig intelligens.
– Samarbeid med Ombudsmannen for Forsvaret.
– Årsrapport for 2019.