På møtet vil rådet blant annet ta opp problemstilling som nylig kom opp da Forsvarets egen undersøkelse om mobbing og seksuell trakassering blant ansatte og vernepliktige ble offentliggjort. Undersøkelsen viste et meget nedslående resultat.  Her kan du lese noen av hovedfunnene samt kommentarer fra Forsvarssjefen. Fra Forsvarets hjemmeside.