Nye bøker

Ny bok fra Cecilie Hellestveit og Gro Nystuen i krigens folkerett

Hva er lovlig selvforsvar etter FN-pakten og hvor langt rekker et Sikkerhetsrådsmandat? Hva sier folkeretten om beskyttelsesplikten og når er et angrep som rammer sivile folkerettsstridig? Hvilke våpen er forbudt og hvorfor? Når blir krigshandlinger terror og må fremmedkrigere straffes? 

Norge har siden 1945 bidratt med personell i over 100 militære utlandsoperasjoner både med og uten FN-mandat. Boken benytter eksempler fra norske operasjoner for å illustrere hvordan krigens folkerett har relevans for norske soldater, norske domstoler, norske politikere og andre som forholder seg til væpnet konflikt i sitt virke. På siden «juridiske kilder» finner du linker til de fleste menneskeretts- og krigens folkerettkonvensjoner Norge har sluttet seg til.

Ny bok om årsaker, unskyldninger og beskyldninger i forhold til krigsforbrytelser

Krigsforbrytelser er av de mest alvorlige forbrytelser som begås i krig, men hvorfor skjer de og hva kan vi gjøre for at de ikke skjer? Her har det kommet en ny bok som gir svar på noen av disse spørsmålene. På siden «Militæretikk» finner du flere.