Undersøkelser blant personell i Forsvaret som har blitt offentliggjort den senere tiden viser uakseptable resultater. Dette gjelder forekomst av mobbing og seksuell trakassering og manglende kunnskaper innen krigens folkerett. ERF ønsker å kunne bidra i innsatsen for å snu disse trender og vil diskutere videre om hva rådet kan bidra med.

Det vil også bli diskutert videre omkring barnesoldater.

Arbeidet knyttet til barnesoldater og barn i konflikt står høyt på agendaen i FN som har valgt å fokusere spesielt på følgende temaer:

  1. Drap og lemlesting av barn.
  2. Rekruttering og bruk av barn som soldater.
  3. Seksualisert vold mot barn.
  4. Bortføring av barn.
  5. Angrep mot skoler og sykehus.
  6. Nektelse av tilgang til humanitære goder.

Endelig vil det bli diskutert omkring beskyttelse av kulturminner og vekting av slike interesser opp mot andre beskyttelsesformer. Et folks kulturminner er ofte knyttet opp til deres  identitet. Samtidig ser vi at væpnede terruristgrupper velger nettopp kulturminner som mål for sine aksjoner. Bør forsvarssektoren rette større oppmerksomhet mot beskyttelse av kulturminner enn hva som er tilfelle i dag?