På rådsmøtet 26 februar, vil ERF se nærmere på problemstillingen som kom frem i den nylig undersøkelsen til Forsvarets om mobbing og seksuell trakassering blant ansatte og vernepliktige i Forsvaret. Undersøkelsen viste et meget nedslående resultat.  Her kan du lese noen av hovedfunnene samt kommentarer fra Forsvarssjefen. Fra Forsvarets hjemmeside.

På rådsmøtet ble det også diskutert om hvordan rådet skal bidra til at Forsvaret får en egen doktrine om hvordan man skal forholde seg til barnesoldater i konflikter der norske soldater er deployert.

Se denne masteroppgaven om den folkerettslige regulering av mindreåriges deltakelse i væpnet konflikt.

https://www.jus.uio.no/ior/forskning/omrader/kvinnerett/publikasjoner/skriftserien/dokumenter/63_Gillesen.pdf