På rådsmøtet 26 februar, vil ERF se nærmere på problemstillingen som kom frem i den nylig undersøkelsen til Forsvarets om mobbing og seksuell trakassering blant ansatte og vernepliktige i Forsvaret. Undersøkelsen viste et meget nedslående resultat.  Her kan du lese noen av hovedfunnene samt kommentarer fra Forsvarssjefen. Fra Forsvarets hjemmeside.

Se denne masteroppgaven om den folkerettslige regulering av mindreåriges deltakelse i væpnet konflikt.

https://www.jus.uio.no/ior/forskning/omrader/kvinnerett/publikasjoner/skriftserien/dokumenter/63_Gillesen.pdf