ERF avholdt årets siste rådsmøte torsdag 29 november. På møtet ble det gitt en orientering om hva som hadde skjedd siden siste rådsmøte, en gjennomgang av budsjett for 2018, status når det gjelder nye medlemmer til rådet, samt en orientering om den nye e-loven. ERF diskuterte også planer for 2019, en eventuell ny tekst om totalforsvaret og en eventuell artikkel om kulturminner. Til slutt ble det gitt en kort gjennomgang av denne nettsiden og en oppsummering av besøket av Trident Juncture på henholdsvis Røros, Oslo og Bodø.

Bildet et ttt da sivile, allierte og norske NATO-soldater, deltok i  minnegudstjenesten i Røros kirke i anledning Forsvarets minnedag. Rådet besøkte øvelsen blant annet på Røros. Foto Øivind Bårdsen Forsvaret