Refleksjonstemaer

En bedrift, en etat, en sektor som ønsker å handle etisk bruker sitt verdigrunnlag aktivt. For Forsvarssektoren forutsetter det et verdigrunnlag som er kjent i sektoren og som den enkelte medarbeider i sektoren kan avstemme sine handlinger mot. Verdigrunnlaget danner en rettesnor for sektorens handlinger. Sektorens verdigrunnlag peker på kjerneverdiene åpenhet, vidsyn, respekt, ansvar og mot for å ivareta sektorens oppgave til å ivareta fred, sikkerhet, demokrati og Norge som selvstendig rettsstat i samsvar med menneskerettighetene og folkeretten forøvrig. Under finner du noen nøkkelord som er hentet fra sektorens verdigrunnlag.
For å sikre disse verdiene er det nødvendig med et rettferdig sanksjonssystem, rapporteringsmekanismer og som et sikkerhetsnett; et varslingssystem. Når fred og sikkerhet er truet skal Forsvaret virke i samsvar med rettferdig krig tradisjon, folkeretten Norge har forpliktet seg til, herunder humanitærretten og menneskerettighetene.

.

Refleksjonstemaer

En bedrift, en etat, en sektor som ønsker å handle etisk bruker sitt verdigrunnlag aktivt. For Forsvarssektoren forutsetter det et verdigrunnlag som er kjent i sektoren og som den enkelte medarbeider i sektoren kan avstemme sine handlinger mot. Verdigrunnlaget danner en rettesnor for sektorens handlinger. Sektorens verdigrunnlag peker på kjerneverdiene åpenhet, vidsyn, respekt, ansvar og mot for å ivareta sektorens oppgave til å ivareta fred, sikkerhet, demokrati og Norge som selvstendig rettsstat i samsvar med menneskerettighetene og folkeretten forøvrig.
Har du forslag til denne siden, for eksempel forslag til treningsdilemmaer spesielt for forsvarssektoren? I så fall kontakt oss.